fakturácia

Finančná zodpovednosť

Váš zdravotný plán môže vyžadovať, aby ste za poskytnuté služby vykonali spoluúčasť / odpočítateľnú položku / spoluúčasť. Copay musíte zaplatiť, odpočítateľné položky, spolupoistenie, alebo nekryté služby stanovené v poistnom pláne. Ak chcete objasniť tieto potenciálne hotové výdavky, kontaktujte svoj plán.

Predbežné schválenie a predbežná certifikácia

Ak váš zdravotný plán vyžaduje predbežnú certifikáciu alebo predbežné schválenie, nezabudnite svoj plán oznámiť. Bez schválenia vášho plánu, môžete mať vreckové. Otázky týkajúce sa poistenia týkajúce sa vašej návštevy alebo testovania by mali smerovať na vášho poisťovacieho dopravcu.

Za platbu bude zodpovedný každý pacient, ktorý nezadal informácie o poistení.

Ak máte otázky týkajúce sa vášho zdravotného poistenia alebo účtovanie pacienta, zavolajte nám na 518-292-6000

Plaťte poštou

Svoju platbu pošlite poštou na adresu:
Kapitálové Kardiológia Associates
P.O.. Krabica #28813
New York, NY 10087-8813

Plaťte kreditnou kartou telefonicky

volanie:
Svätý – 518- 641- 6518
Rhonda – 518-641-6517

Plaťte online

Choďte bez papiera!
Zaplaťte svoj účet online bezpečne debetnou alebo kreditnou kartou.