מדריך טלפון

מדריך טלפון קרדיולוגיה Associates קפיטל

וודס תאגידי, משרד אולבני

מַחלָקָה מספר טלפון
מינויים 518-292-6004
מינויי הדמיה לאבחון 518-292-6030
משרד חיוב 518-292-6000

משרד שאכר

מַחלָקָה מספר טלפון
מינויים 518-292-6300

טרוי משרד

מַחלָקָה מספר טלפון
מינויים 518-292-6004

משרד Oneonta

מַחלָקָה מספר טלפון
מינויים 607-643-0016

משרדי פרק קליפטון

מַחלָקָה מספר טלפון
מינויים 518-292-6004