HEARTTALK

שהוצג על ידי: Associates קרדיולוגיה קפיטל

המופע

אחר הצהריים יום ראשון בשעה 13:00 על WGY

הצטרפו שלנו קרדיולוגי לוח-מוסמכת וצוות רפואי לב עבור תכנית של חצי שעה שבועית התמקד חדשות לב ומגמות, טיפים לאורח חיים בריאים, וחינוך המטופל.

הכה את המומחה

השאלה יש תשובות

שלח שאלת בריאות הלב שלך למטה ויש לי את זה ענה על ידי קרדיולוג הלוח-מוסמכת שלנו או לב רפואי מקצועי אפיזודה קרובה. אם אתה רוצה לשאול את השאלה שלך באופן אישי, בבקשה להשאיר את שמך ומספר טלפון בשעות היום אתה יכול להגיע יחד עם השאלה שלך.