“בריאות הציבור היא סוד שקט שקיים ברקע. אנשים שומעים רק על מחלקת הבריאות המקומית שלהם כשיש בעיה,” אומר ד"ר. אוסקר אלין.

קראו עוד