“Verejné zdravie je tiché tajomstvo, ktoré existuje v pozadí. Ľudia sa dopočujú o svojom miestnom zdravotnom ústave iba vtedy, keď nastane problém,” hovorí Dr.. Oscar Alleyne.

preèítajte si viac