Peripheral aterektomi angioplastik och stentning

Patient Education från Capital Cardiology Associates

Kranskärl är blodkärl som livnär din hjärtmuskel. Om artärerna hårdnar och smala, din hjärtmuskel kan inte få blodet den behöver för att fungera bra. Kranskärlssjukdom kan leda till en hjärtattack. Det är den främsta dödsorsaken för män och kvinnor i USA.

Under denna procedur, en krans stent (ett rör) placeras i kranskärlen som försörjer hjärtat, att hålla artärerna öppna vid behandling av kranskärlssjukdom. Det används i en procedur som kallas perkutan koronar intervention (PCI). Stent minska bröstsmärtor och har visat sig förbättra överlevnads i händelse av en akut hjärtinfarkt.