Ako pracuje srdce

Education pacient z kapitálových kardiologické Associates

DR. Brion Winston sadá si s Benita Zahn z NewsChannel 13, aby prediskutovala diagnostiku srdcových chorôb.

Srdce je svalový orgán, ktorý pumpuje krv po celom tele. Je umiestnený za pľúcach, Mierne na ľavej strane hrudi. Vaše srdce je o niečo väčšia ako veľkosť vašej päste. Poďme preskúmať štruktúry srdca a naučiť sa, ako krv putuje tohto komplexného orgánu.